อุณหภูมิต่ำ เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับเติมไฮโดรเจน

พิมพ์:เครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงทางอุตสาหกรรม

แอปพลิเคชัน:ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน

การใช้ไซต์: ฉงชิ่งประเทศจีน

จำนวน:3 ชุด.

ปริมาณ:1,000 ลิตร

ความดัน:-0.1-4.5MPa

อุณหภูมิ:-20°C-200°C

วัสดุ:เอสเอส316+16MDR (อุณหภูมิต่ำ) เหล็กกล้าคาร์บอน)

ประเภทซีล:ไดรฟ์คลัปแม่เหล็ก

ประเภทเครื่องกวน:ใบพัดรวมแบบเหนี่ยวนำแก๊ส


สินค้า

ร้อน สินค้า

Contact Us

  • โทรศัพท์:
    +86-15666305701
  • แฟกซ์:
    +86-631-5581768
  • อีเมล:
    jerryliu@hxchem.net.cn