• อ่านนิทรรศการ Sinopharm บนเครื่องปฏิกรณ์ Display Lab

    อ่านนิทรรศการ Sinopharm บนเครื่องปฏิกรณ์ Display Lab

  • อ่านนิทรรศการ Shanghai Cphi วางบนเครื่องปฏิกรณ์ Display Lab

    อ่านนิทรรศการ Shanghai Cphi วางบนเครื่องปฏิกรณ์ Display Lab

  • แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เคมีของยุโรป

    แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เคมีของยุโรป