ระบบปฏิกิริยาและพืช

ระบบปฏิกิริยาตั้งแต่ห้องปฏิบัติการจนถึงระดับนำร่อง รวมถึงระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบแบทช์ เครื่องปฏิกรณ์โพลีเมอไรเซชัน ระบบ ซีเอสทีอาร์ โรงเติมไฮโดรเจน โรงปฏิกิริยาป้องกันการระเบิด ระบบการชาร์จและการควบแน่น ระบบกลั่น ระบบกรองตัวเร่งปฏิกิริยา &แอมป์; การรีไซเคิล, เครื่องปฏิกรณ์แรงดันที่มีการกลั่นแบบคอลัมน์, ระบบเครื่องปฏิกรณ์โพลีทดสอบแรงดันสูง, เครื่องปรับแรงดันแก๊ส, เครื่องเพิ่มแรงดันแก๊ส, ตัวควบคุมการไหลของมวลก๊าซ, ระบบควบคุมหน้าจอสัมผัส บมจ ฯลฯ

สินค้า

ร้อน สินค้า

Contact Us

  • โทรศัพท์:
    +86-15666305701
  • แฟกซ์:
    +86-631-5581768
  • อีเมล:
    jerryliu@hxchem.net.cn