เครื่องปฏิกรณ์แรงดันไม่กวน

เครื่องปฏิกรณ์ความดันไม่กวน/ภาชนะรับความดัน ถังที่มีขนาดปริมาตรและช่วงความดันต่างกันสำหรับปฏิกิริยาแรงดันสูงต่างๆ เช่น การศึกษาไฮโดรเทอร์มอล การเจริญเติบโตของผลึก ปฏิกิริยาเคมี การกัดกร่อนของสารเคมี กรด ของเหลว โลหะ การย่อยด้วยกรด ฯลฯ เรา ยังมีซับ ไฟเบอร์, ปปล ที่ถอดออกได้ตามคำขอสำหรับปฏิกิริยากรดโคดักชัน

สินค้า

ร้อน สินค้า

Contact Us

  • โทรศัพท์:
    +86-15666305701
  • แฟกซ์:
    +86-631-5581768
  • อีเมล:
    jerryliu@hxchem.net.cn