เครื่องปฏิกรณ์แบบกวนพร้อมการยกและการเอียง

เครื่องปฏิกรณ์แบบนึ่งความดันแบบกวนในห้องปฏิบัติการ ปิดหน้าแปลนด้วยสลักเกลียว ตัวเรือสามารถหมุนด้วยตนเองเพื่อจำหน่าย ฝาครอบด้านบน &แอมป์; เครื่องกวนสามารถยกแบบแมนนวล &แอมป์; ลด (ธรรมดา / ไฟฟ้า);

สินค้า

ร้อน สินค้า

Contact Us

  • โทรศัพท์:
    +86-15666305701
  • แฟกซ์:
    +86-631-5581768
  • อีเมล:
    jerryliu@hxchem.net.cn