• จอแสดงผลจากโรงงาน

  จอแสดงผลจากโรงงาน

 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครื่องจักร

  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครื่องจักร

 • สิ่งอำนวยความสะดวกการเชื่อม

  สิ่งอำนวยความสะดวกการเชื่อม

 • การทดสอบความแข็งแกร่ง

  การทดสอบความแข็งแกร่ง

 • ความแข็งแกร่งในการจบสกอร์

  ความแข็งแกร่งในการจบสกอร์