• ความอิ่มเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับ Hxchem

  ความอิ่มเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับ Hxchem

 • รางวัลมากมายส่งท้ายปีสำหรับพนักงาน HXCHEM

  รางวัลมากมายส่งท้ายปีสำหรับพนักงาน HXCHEM

 • สัมมนาเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนที่หางโจว

  สัมมนาเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนที่หางโจว

 • ชั้นเรียนฝึกอบรมพิเศษการออกแบบกระบวนการทางเคมีของหางโจว

  ชั้นเรียนฝึกอบรมพิเศษการออกแบบกระบวนการทางเคมีของหางโจว

 • HXCHEM ร่างมาตรฐานแห่งชาติ

  HXCHEM ร่างมาตรฐานแห่งชาติ