เครื่องปฏิกรณ์อุตสาหกรรมขนาด 15 ลบ.ม. 3 ในอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมัน

พิมพ์:เครื่องปฏิกรณ์แรงดันอุตสาหกรรม

แอปพลิเคชัน: อุตสาหกรรมน้ำมันและไขมัน

การใช้ไซต์:ปินโจว, จีน

จำนวน:5 ชุด

ปริมาณ:15 ตร.ม

ความดัน:0.66MPa

อุณหภูมิ:300 ℃

วัสดุ:สแตนเลส S30408

ประเภทซีล:ไดรฟ์คลัปแม่เหล็ก

ประเภทเครื่องกวน:ใบพัดรวมแบบเหนี่ยวนำแก๊ส

สินค้า

ร้อน สินค้า

Contact Us

  • โทรศัพท์:
    +86-15666305701
  • แฟกซ์:
    +86-631-5581768
  • อีเมล:
    jerryliu@hxchem.net.cn