เครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงอุตสาหกรรมขนาด 15 ม. 3 สำหรับตัวกลางทางเภสัชกรรม

พิมพ์:เครื่องปฏิกรณ์แรงดันอุตสาหกรรม

แอปพลิเคชัน:ตัวกลางทางเภสัชกรรม

การใช้ไซต์:ไท่โจว, จีน

จำนวน:2 ชุด

ปริมาณ:15 ตร.ม

ความดัน:6.4 เมกะปาสคาล

อุณหภูมิ:290 ℃

วัสดุ:สแตนเลส S31603+Q345R (เหล็กคาร์บอน)

ประเภทซีล:ไดรฟ์คลัปแม่เหล็ก

ประเภทเครื่องกวน:ประเภทไม้พาย


15m 3 Industrial High Pressure Reactor for Pharmaceutical Intermediates


สินค้า

ร้อน สินค้า

Contact Us

  • โทรศัพท์:
    +86-15666305701
  • แฟกซ์:
    +86-631-5581768
  • อีเมล:
    jerryliu@hxchem.net.cn